Справжня Політика конфіденційності, далі – Політика, діє відносно обробки персональних даних які може отримати ТОВ SDD від фізичних осіб (суб’єктів персональних даних) на підставі Конституції України і Закону України “Про захист персональних даних” від 01.06.2010 р №2297-VI (далі – Закон), а також Генерального регламенту про захист даних (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016 р (EU General Data Protection Regulation, далі – GDPR) і іншого застосовного Європейського законодавства про захист даних, спільно іменоване далі – Законодавство .

Ми обробляємо Ваші персональні дані лише в разі, якщо виконано одну з умов, зазначених у статті 6 GDPR, в тому числі, але не виключно:

Ви дали згоду на обробку Ваших персональних даних;
обробка необхідна в цілях надання Вам послуг;
така обробка вимагається законодавством країн, в якому Ви перебуваєте.
Ми серйозно ставимося до безпеки персональних даних наших клієнтів, потенційних клієнтів та інших осіб, які звернулися до нас, тому прагнемо захищати конфіденційність Ваших персональних даних. Адміністрація зобов’язується вжити всіх необхідних заходів для запобігання зловживання Вашими персональними даними, які стають нам відомі. Ми будемо обробляти Ваші персональні дані в суворій відповідності до вимог застосовного Законодавства і виключно за наявності законних підстав на таку обробку.

терміни та визначення
1.1. Персональні дані – відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (Користувач);

1.2. Суб’єкт персональних даних – це фізична особа, до якого відносяться персональні дані і яке з цих персональних даних можна ідентифікувати, або яке вже ідентифіковано;

1.3. Адміністрація сайту (Адміністрація) – ТОВ SDD, уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від його імені, які організовують і (або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції) , що здійснюються з персональними даними;

1.4. Обробка персональних даних – будь-яка дія або сукупність дій, таких як збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем;

1.5. Поширення персональних даних – дії з передачі відомостей про фізичну особу за згодою суб’єкта персональних даних;

1.6. Використання персональних даних – будь-які дії Адміністрації з обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, що здійснюються за згодою суб’єктів персональних даних або відповідно до законодавства України ;

1.7. Знеособлення персональних даних – вилучення відомостей, які дозволяють прямо або побічно ідентифікувати особу;

1.8. Користувач – суб’єкт персональних даних, будь-яка дієздатна фізична особа, яка приєдналася до цієї Політиці у власних інтересах, яка зареєструвалася онлайн-сервісі http://olgasmirnova.com/ за допомогою мережі Інтернет;

1.9. Онлайн-сервіс – сервіс, який належить Адміністрації і розташований за адресою http://olgasmirnova.com;

1.10. Особистий кабінет – розділ онлайн-сервісу, доступ до якого Користувача здійснюється після його реєстрації в онлайн-сервісі http://olgasmirnova.com/ і введення унікального логіна і пароля. Особистий кабінет містить персональні дані Користувача і призначений для перегляду і управління доступними функціональними можливостями онлайн-сервісу;

1.11. Реєстрація – дії Користувача щодо заповнення та відправки реєстраційної форми, розміщеної в онлайн-сервісі, які, в разі відсутності у Адміністрації заперечень по реєстрації, мають наслідком надання доступу в Особистий кабінет;

1.12. Авторизація – введення Користувачем свого логіна і пароля для входу в свій Особистий кабінет в онлайн-сервісі;

1.13. Політика – справжня політика конфіденційності, розташована по адресy http://olgasmirnova.com/

1.14. Контролер персональних даних – це фізична або юридична особа, яка визначає цілі та засоби для обробки персональних даних та несе головну відповідальність за їх обробку. В рамках цієї Політики контролером персональних даних є ТОВ SDD;

1.15. Процесор персональних даних – це фізична або юридична особа, яка на підставі інструкцій (вказівок, розпоряджень) контролер обробляє персональні дані для контролера. Процесор персональних даних є “розпорядником персональних даних” в термінології українського законодавства.

загальні положення
2.1. Політика застосовується в отнош